Medlemsavgift, VT 2024

Här är fakturan för medlemsavgiften för vårterminen 2024 hos Säffle Karateklubb.
Vi behöver din betalning senast 9 april 2024.


Specifikation

Specifikation: Medlemsavgift VT 2024 Säffle Karateklubb
Förfallodatum: 2024-04-09
Din betalning ska vara oss tillhanda senast 2024-04-09.

Vad ska jag betala?

Tränings- och medlemsavgifterna är enligt nedan:
• Barn 7-13 år, nybörjare: 300 kr
• Barn 7-13 år, fortsättning: 400 kr
• Ungdom, 14-19 år: 450 kr
• Vuxna, 20 år+: 550 kr
• Familj: 800 kr

Referens/meddelande
Ange efternamn och personnummer (6 siffror) på den/de tränande.

Familjerabatt

Är ni en familj som tränar kan ni välja att betala bara 800 kr/termin oavsett hur många ni är.
Räkna ut vilket som passar er.

Betalas till PlusGiro-konto: 988727-4
Swish: 1236085385


Betala med Swish VT 2024