Hantering av personuppgifter

När man ansöker om att bli medlem i Säffle Karateklubb delger man några uppgifter till klubben. Läs nedan för att se vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det samt hur du kan påverka det.

Medlemsuppgifter

För att bli/vara medlem i Säffle Karateklubb måste du fylla i en blankett med nedan uppgifter. När du har lämnat in den ger du oss ditt samtycke att lagra och hantera dessa uppgifter så länge du är medlem, se mer nedan.

Säffle Karateklubb hanterar personuppgifter för att kunna söka aktivitetsstöd, genom idrottens gemensamma plattform IdrottOnline.

Denna kräver i dagsläget namn samt fullständigt personnummer för att verifiera medlemmar.

Telefonnummer behövs för aktivitetsstöd från Säffle kommun och är också bra ifall den tränande är ett barn och vi kan behöva nå vårdnadshavaren.


E-postadressen använder vi enbart till att göra utskick genom vår nyhetsbrevstjänst med terminens faktura samt några nyhetsbrev per termin.

Era uppgifter hanteras enbart av klubbens administratörer och delas inte med någon tredje part förutom IdrottOnline.


Önskar ni era uppgifter raderade ur vårt register alternativt uppdaterade, meddela oss detta skriftligen genom att maila oss.

Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem i klubben samt ifall de behövs för att få aktivitetsstöd för det träningsåret. Medlem är man så länge man betalat terminens avgift alternativt skriftligt via mail avsagt sig sitt medlemskap.

Medgivande för bildpublicering

Som medlem i Säffle Karateklubb ger du samtycke till att medverka på, av klubben utsedd fotografs publicerade foton eller filmer. Detta medgivande ges av vårdnadshavare till barn vid registering som medlem, detsamma gäller vuxna medlemmar.

Medgivandet avser publicering av digitala bilder och eller filmer på Säffle Karateklubbs hemsida, på sociala medier samt i egenproducerad trycksak och som inskickat foto till artikel i lokalpressen.

Medgivandet gäller bara bilder/filmer från klubben verksamhet såsom träning, läger, tävling eller gradering.
Säffle Karateklubb publicerar endast bilder i positivt syfte.

Du kan när som helst ändra dig och dra tillbaka ditt godkännande. Du gör du genom att kontakta klubben per mail eller telefon och uppger för vem detta gäller.
Du kan även säga till vid specifikt fototillfälle att du inte vill vara med just då.

Hemsidan

På vår hemsida, safflekarateklubb.se, samlar vi inte in några uppgifter genom till exempel cookies.

Formulär på sidan delger möjlighet till att skicka e-post till oss, när du använder dessa medger du oss tillstånd att använda de uppgifter du ger oss. Dessa kommer enbart att användas för kommunikation mellan dig och Säffle Karateklubb och kommer aldrig att delges tredje part. Vi sparar ej de uppgifter du delger oss mer än för att i rimlig tidsrymd fullgöra den kommunikation du initierat.

Reviderat: 2020-01-30