Du är här: Om träningen / Gradering

Gradering

Klubben erbjuder två tillfällen att gradera sig per år, i slutet av varje träningstermin.
På graderingen visar man upp de tekniker som man har tränat på till sitt nästa bälte.

Går man i skolans årskurs 1-6 graderar man enligt vårt barnsystem och tar då s.k. mon-bälten, från årskurs 7 och äldre graderar man enligt vårt vuxensystem och tar då kyu-grader.

Så här går det till

Dom som skall ta samma bälte visar tillsammans upp kihon (grundtekniker) och renrakuwaza (kombinationer) genom att på räkning utföra teknikerna fram och tillbaka. Kumite (partekniker) visas upp två och två och kata (om någon) utför man själv.

Jiyu kumite (frifighting), om man har sådan till graderingen, utförs parvis.

Graderingen bedöms av en eller flera examinatörer.

Graderingen bedöms vanligtvis i en 4-gradig skala där X= fel, misslyckad teknik,
1= på gränsen godkänd, 2=godkänd, 3=väl eller mycket väl godkänd.
Resultatet meddelas när graderingen är färdig.

Kriterier

Saker som examinatorn bedömer är bl.a. attityd, balans, hastighet, styrka (i tekniken), ställningar samt teknikens genomförande. Det gäller att vara fokuserad och ha vilja när man skall gradera sig!

Förutsättningar för eleven

Gradering får endast ske efter godkännande från sin instruktör. Som grundregel gäller max en gradering per termin. Bär ren snygg vit dräkt när du graderar.

Nedan syns minsta tid för att gradera sedan förra graderingen.
Passangivelserna är riktlinjer och gäller barnsystemet, årskurs 1-6.

Minsta antal pass sedan förra graderingen.